- min mobile sognemedhjælpervirksomhed

Kirkebillen, det er mig...!

Jeg hedder Kirsten Stokholm Jørgensen, og jeg brænder for at gøre folkekirken til et levende hus – også for børn og deres familier.

Jeg er uddannet klassisk sanger fra Nordjysk Musikkonservatorium, og har 10 års undervisningserfaring i sang, musik, kor og babyrytmik på aftenskoler, folkeskole og musikskoler.

Jeg har siden konfirmationsalderen arbejdet som kirkemusiker, først som kirkekorsanger og senere kirkesanger, og så har jeg jo været sognemedhjælper med børn og unge som fokusområde. Jeg er desuden uddannet til at kunne fortælle "Bibeleventyret - en rejse gennem Bibelen", et svensk koncept til ikke-forkyndende fortælling af Bibelens historier – bragt til Danmark af Kirkefaglig videreuddannelse (Diakonissestiftelsen).

De mange år som ansat i kirken, gør at jeg "taler sproget" - altså har det helt inde på rygmarven hvordan man opfører sig, og hvad man kan tillade sig og ikke tillade sig i kirkeligt regi.
Det gør at menighedsråd og præst kan føle sig helt trygge, ved at lade mig være en del af "ansigtet udadtil" ved netop deres kirke. Mine pædagogiske kompetencer er blevet styrket og udviklet igennem års undervisning af mennesker i alle aldre, og de erfaringer et familieliv med mand og 3 børn har bragt mig, har lært mig yderligere lydhørhed – også overfor det, der ikke bliver sagt med ord.

Undervisningen består af gode, solide, gennemprøvede koncepter med plads til fornyelse og lokale indslag.

Kirsten og folkekirken:

  • Børne-/ungdomskirkekorsanger fra ca. 13 års alder,
  • senere voksenkirkekorsanger,
  • endnu senere ”rigtig” kirkesanger,
  • også sognemedhjælper,
  • nu mobil kirkebille.

Hvad får kirkerne/sognene ud af at benytte Kirkebillens tilbud?

Kirken får en masse goodwill i lokalsamfundet og en mulighed til at række ud til dem der ikke lige hører til den faste søndagsskare.

Mange i den generation, der har børn lige nu, har et svært – eller ”ikke så ligetil” – forhold til kirken. Jeg synes det er vigtigt at vise dem, at folkekirken ikke kun er for en særligt indviet kreds, men at den er folkets kirke.

Mange er desuden tilbageholdende med at søge kirken af sig selv – også i forbindelse med familie- eller spaghettigudstjenester. Men har de gået til babysalmesang med deres små børn og oplevet kirken, som et rart og åbent sted at være, så tror jeg, der er en væsentlig større sandsynlighed for, at de vil have lyst til at deltage i de familieaktiviteter, sognet tilbyder.

Ja hvem ved, måske får de ligefrem lyst til at dukke op til søndagens højmesse.

Mit mål for Kirkebillen er:

  • at give ”almindelige” mennesker en god oplevelse af kirken
  • at bidrage til at give folkekirken et mindre tørt image
  • og at være med til at gøre verden til et bedre sted, ved at udbrede budskabet om ”at vi skal være gode ved hinanden”

Jeg håber, at jeg kan være med til at styrke kirkens plads i byens liv, og at det netværk som forældre og børn får opbygget i kirkeligt regi, kan være med til at sprede ”ringe i vandet” og styrke samværet i de små lokale samfund.

Mit pejlemærke for undervisningen, hvad enten det drejer sig om babysalmesang, minikonfirmander eller Bibeleventyret, er at den skal være nærværende, sjov og uhøjtidelig – uden at miste substans.