- med børnene i centrum

Minikonfirmand er en blanding af bibelfortællinger med plads til børnenes egen fortolkning og refleksion, kreative elementer som formgivning, sang og rollespil, og nærværende samvær hvor der er tid til, at børnene kan fortælle, om det der fylder i deres hverdag – hvis de har lyst.

Jeg oplever, at det er vigtigt, at minikonfirmand ikke bare bliver en forlængelse af skoledagen. Der skal være plads til leg, uden at substansen går fløjten. Bibelhistorierne og det kristne budskab skal formidles mere kreativt end ved almindelig ”kateter-undervisning”. Derfor bruger jeg elementer som dramatisering af bibelhistorierne, sang og formgivning i undervisningen.

Minikonfirmand er...

 • bibelhistorier med hovedvægten lagt på Det Ny Testamente – med børnene som de primære bibelfortolkere
 • sang, bevægelse og miniskuespil (som undervisningsmetode)
 • børn, der bruger kroppen og sanserne aktivt, når de lærer Bibelens historier at kende
 • børn på besøg i kirken og børn, der lærer om hvordan man ”opfører” sig der
 • børn, der lærer om dåb og nadver (denne del kan varetages af den lokale sognepræst eller kateket)
 • besøg på kirkegården og evt. en tur op i kirketårnet eller op til orglet (gerne med hjælp fra den lokale graver eller kirketjener og evt. organist)

Når børnene er færdige med at gå til minikonfirmand, har de fået en masse ”med sig hjem” på indersiden af hovedet og kroppen. Men de har også fået nogle konkrete ting med sig hjem, som kan minde dem om det vi har lavet og lært – og det fællesskab vi har haft sammen. Det kan være små ting, som fx køleskabsmagneter de selv har lavet med forskellige kristne symboler. Det kan være et krus eller glas de har dekoreret, og som de har brugt, mens de gik til minikonfirmand. Det kan også være større ting som en ikon eller kollage med afsæt i kristne symboler og ”hvem er jeg”.

Læseplanen vil altid indeholde

 • bibelfortælling (primært fra Det Nye Testamente)
 • hvad er ”en kristen” og hvordan bruger vi kirken
 • på opdagelse i vores kirke
 • snak om dåb og nadver
 • kristne symboler (herunder brug af symboler på egne ”værker”)
 • Fadervor (og egne bønner)

Undervisningen vil være meget forskellige fra gang til gang alt efter emnet, men der vil altid være den samme ramme og nogle faste elementer, der går igen i alle undervisningstimerne.
Der vil være en start- og slutsang. Der vil være ”spisefællesskab”, hvor børnene får en forfriskning i form af frugt/boller og juice. Og børnene vil lære Fadervor, og vi vil bede bønnen sammen.
Mit pejlemærke for minikonfirmandundervisningen er, at det skal være sjovt med plads til substans og refleksion.

Bestil minikonfirmand-forløb i dag

- ring nu og hør mere på telefon

(+45) 22 98 66 23

Fakta om minikonfirmand...

Minikonfirmand kan foregå i forløb af 12x90 min.

Holdstørrelse: op til 18 børn – ved flere end 20 tilmeldte er det bedst at dele holdet, ellers skal der være en ekstra voksen (præst, frivillig, eller en fra kirkens personale).

Aldersgruppe: børn på 3. eller 4. klassetrin.

Minikonfirmand foregår i kirken og konfirmandstue/sognegård, hvis disse ligger i umiddelbar tilknytning til hinanden. Ellers foregår undervisningen primært i konfirmandstue/sognegård og så med få udflugter til kirken.

Minikonfirmand er også...

 • hyggeligt samvær for skolebørn i 3. eller 4. klasse efter skoletid
 • spisefællesskab med fx frugt, juice og grovboller
 • kreative aktiviteter som fx at dekorere et krus, lave et perlekors, en ikon eller noget helt andet
 • børn, der lærer at forskellighed ikke er ”farlig”
 • børn der oplever at det ”godt må være sjovt” at lære om Bibelen og det at være kristen