- en eventyrlig rejse gennem Bibelen

Bibeleventyret er en dramatiseret fortælling af Bibelens historier fra Skabelsen til lige før Jesu fødsel. Børnene får historierne ind under huden igennem fortælling, rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en humoristisk, energisk, inkluderende og ikke-forkyndende tone.

Bibeleventyret er målrettet til undervisning på 3. eller 4. klassetrin.

Bibeleventyret er en dramatiseret fortælling af Bibelens historier fra Skabelsen til lige før Jesu fødsel. Børnene får historierne ind under huden igennem fortælling, rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en humoristisk, energisk, inkluderende og ikke-forkyndende tone.

Bibelventyret er målrettet til undervisning på 3. eller 4. klassetrin.

Bibeleventyret passer desuden godt sammen med punkterne i ”Fælles mål for kristendomsundervisning”:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
 • kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente
 • tale med om indholdet af de bibelske fortællinger
 • gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis

Bestil Bibeleventyret i dag

- ring nu og hør mere på telefon

(+45) 22 98 66 23

Fakta om Bibeleventyret...

Bibeleventyret varer 4½ time, optimalt fordelt på 3x90 minutter, men andre løsninger er også mulige.

Holdstørrelse: en almindelig skoleklasse (15- 30 børn).

Aldersgruppe: børn på 4. klassetrin, men kan også bruges på 3. og 5. klassetrin.

Undervisningen kan foregå i konfirmandstue, sognegård, kirke eller på skolen i klasselokalet (evt. som en del af kristendomsundervisningen)

Bibeleventyret er

 • sjovt, spændende og lærerigt
 • en kronologisk fortælling af de mest centrale historier i Bibelen + det lille ekstra
 • 17 sjove billeder og 56 fagter + nøgleord, der hjælper børnene til at huske
 • 3x90 min intensiv historiefortælling
 • en kæmpestor Bibel med 66 ”bøger” og ”husketing”
 • et svensk koncept til ikke-forkyndende undervisning i bibelfortællinger
 • målrettet børn på 4. klassetrin (kan også bruges på 3. eller 5. klassetrin)

Et undervisningsforløb strækker sig over 6 lektioner – ideelt fordelt på 3x90 minutter.

Når forløbet er gennemført vil børnene kende og genkende kernehistorierne og nogle af de mindre kendte historier i Det Gamle Testamente, men ikke nok med det – de vil selv via fagter og huskeord kunne genfortælle hele Det Gamle Testamente på under 5 minutter.
Børnene får ikke bare et godt kendskab til Bibelens opbygning og historier – men også en god fornemmelse for en væsentlig del af fundamentet i vores kulturhistorie.
Bibeleventyret er bragt til Danmark af Kirkefaglig Videreuddannelse. Det er udviklet af det svenske bibelselskab målrettet til undervisning i skolen. Bibeleventyret er ikke-forkyndende og inddrager flere læringsstile, så alle kan deltage og alle kan ”få noget med hjem”.

Bibeleventyret tilbydes med udgangspunkt i både det Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.

Bibeleventyret er også...

 • børn, der kan genfortælle Bibelens historier fra Skabelsen til Jesu fødsel på ca. 2 min
 • De 10 Bud som rap
 • historier som miniskuespil
 • inddragelse af flere læringsstile, så flere børn får mere ud af det
 • fortællinger for krop, sind og sanser
 • fortællinger for hele kroppen
 • et godt supplement til kristendomsundervisningen i skolen